Veel kansarme jongeren in India komen niet aan een baan, of hebben zwaar en onderbetaald werk. Hun afkomst als ‘dalit’ en een gebrek aan scholing zijn de belangrijkste oorzaken. Goed onderwijs is voor hen dé sleutel naar een betere toekomst. Om die reden hebben wij, samen met onze Indiase partner ECHO India, in Bangalore een Learning Centre voor beroepsonderwijs opgezet. Deze vakschool biedt kwetsbare jongeren de kans op een praktijkgerichte opleiding, met uitzicht op een baan. Hierbij worden wij begeleid door het ROC Mondriaan in Den Haag.

Hotelmanagement
De eerste vakopleiding die het Learning Centre aanbiedt is Hotelmanagement. In Bangalore, een van de belangrijkste Indiase zakensteden, verrijzen steeds meer sterrenhotels. In samenwerking met ROC Mondriaan is in 2014 gestart met een viertal praktijkopleidingen voor de horeca, zodat leerlingen in deze branche aan de slag kunnen als kok, ober, receptionist of kamermeisje. De lokale leerkrachten krijgen in Nederland een training bij ROC Mondriaan en worden daarna in Bangalore begeleid. Het curriculum is op Nederlandse leest geschoeid, met veel aandacht voor learning-on-the-job en stages.

Ouderenzorg
Een opleiding in ontwikkeling is Ouderenzorg. Dit doen we samen met de School voor Dienstverlening, Zorg en Welzijn van ROC Mondriaan. In 2020/2021 staat de start gepland.

Van studie naar werk
Werkgevers worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de opleidingen, zodat deze goed aansluiten bij de behoeften op de lokale arbeidsmarkt. Tijdens hun opleiding doen de leerlingen praktijkervaring op via vaardigheidstrainingen en stages. Na afronding van de opleiding helpen wij de leerlingen een baan te vinden, via een aan de school verbonden uitzendbureau. De jongeren zijn dan in staat een eigen inkomen te verdienen en kunnen zo de leefomstandigheden van henzelf en hun familie verbeteren.

Sociale onderneming
Jongeren van kinderhuizen en jongeren die door andere NGO’s worden begeleid, kunnen bij het Learning Centre tegen een geringe onkostenvergoeding een opleiding volgen. Maar ook jongeren uit de midden- en hogere klassen kunnen tegen betaling aan de cursussen en opleidingen deelnemen. Ons doel is het Learning Centre op termijn op eigen kracht als ‘sociale onderneming’ te laten functioneren en niet volledig afhankelijk te laten zijn van sponsor- of donatiegelden.

Onze partners
ROC Mondriaan in Den Haag vervult een adviserende rol voor het curriculum, traint de Indiase docenten, controleert de examens en geeft een internationaal certificaat af. Voor de horeca-pilot financiert een fonds de bouw van een aparte verdieping op een bestaand gebouw van ECHO India, dat de dagelijkse projectleiding verzorgt. Aan het onderwijsprogramma dragen ASML foundation en Edukans financieel bij.