Planet-Hope-is---werkwijze-klein

Global commitment, local action
Planet Hope start en steunt educatieve en sociale projecten gericht op kansarme kinderen en hun directe omgeving. Dit zijn altijd initiatieven dicht bij de mensen waar het om gaat en in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties. Global commitment, local action noemen we dat. Hierdoor komt de juiste hulp terecht waar deze het hardst nodig is en wordt elke euro optimaal besteed.

Samenwerking
Om de kwaliteit van deze projecten te verhogen, werkt Planet Hope in Nederland samen met professionele maatschappelijke organisaties zoals kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Samen met hen zorgen voor we kennisoverdracht naar onze Indiase partnerorganisaties, lokale projecten en medewerkers.

Sociaal ondernemen
In onze aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor sociaal ondernemerschap. Projecten met een sociale doelstelling moeten na een gesponsorde start na verloop van tijd financieel (deels) op eigen benen kunnen staan. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de educatieve en sociale projecten van Planet Hope. Het Learning Centre is hiervan een treffend voorbeeld. 

Nauwelijks overhead
Alle activiteiten in Nederland vinden belangeloos plaats, zodat vrijwel al het geld terechtkomt waar dat het hardst nodig is: in India. Naar sponsors en donateurs hanteert Planet Hope een open communicatie en transparante verantwoording.