Planet Hope doet

“Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van bewustzijn en de wederopbouw van de samenleving” – Mahatma Gandhi

Planet Hope komt op voor de rechten van kansarme kinderen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder, zoals kindarbeiders en straatkinderen. Kansarm in economisch opzicht, maar ook sociaal-cultureel bepaald zoals de kastelozen (dalits) en tribals in India. Sommigen zijn wees, de meesten komen uit éénoudergezinnen doordat een van de ouders is overleden of de vader het gezin heeft verlaten. Zij leven op straat of in bouwvallige hutjes. Zij gaan niet naar school, maar helpen het gezinsinkomen aan te vullen door te bedelen of werken. Bijvoorbeeld in de steengroeven, door plastic of koeienpoep te verzamelen, of huizen van rijke families schoon te maken.

Moderne slavernij in de steengroeven

Kinderen uit de steengroeven leven in extreme armoede. Hun ouders zijn de armste van de armste gastarbeiders, die moeten zien te overleven met minder dan een euro per dag. Veelal zijn het zogeheten ‘bonded labourers’. Zij zitten door een financiële schuld met torenhoge rente ‘vast’ aan de steengroeven-eigenaren, die hen als moderne slaven uitbuiten. Als mijnwerkers in een stoffig maanlandschap sprokkelen zij letterlijk hun schamele inkomen bij elkaar. Met explosieven, drilboren en houwelen verwerken zij enorme rotsblokken tot steenblokken en grind en sjouwen die op vrachtwagens. Hiermee verdienen zij net genoeg voor een karige maaltijd, laat staan dat er geld is voor medische zorg en onderwijs. De kinderen gaan dan ook niet naar school, maar zwerven rond of helpen zelf mee. In dit ongezonde klimaat liggen ziektes altijd op de loer, waaronder veelvoorkomende luchtweg- en longaandoeningen door het inademen van rondzwevend steenstof.

Overleven op straat

Alleen al in Bangalore leven naar schatting 65.000 straatkinderen. Dagelijks komen op de treinstations nieuwe kinderen aan. Soms niet ouder dan 8 jaar, veelal afkomstig van het platteland om in de grote stad een inkomen te vergaren. Om te overleven bedelen zij langs de drukke verkeersaders en winkelstraten, of vervallen in kleine criminaliteit. Ook zijn ze te vinden in treinstations, waar zij met het dragen van de bagage of het schoonmaken van de treinen iets verdienen. ’s Nachts slapen de kinderen langs de rand van de weg op een stuk karton, of bovenop de kiosken in het treinstation. De slechte omstandigheden waaronder de kinderen leven brengen andere problemen met zich mee zoals ziektes, alcoholmisbruik en mishandeling. Onze Indiase partnerorganisatie ECHO India vangt veel straatkinderen op en probeert hen terug te brengen naar huis. Als dit niet lukt bieden zij opvang, begeleiding en scholing.

Onderwijs centraal

Centraal in onze aanpak staat het universele recht op onderwijs: dé sleutel om de vicieuze cirkel van schrijnende armoede, ontwikkelingsachterstand en onderbetaald of geen werk te doorbreken. Dit doen we door het aanbieden van een breed scholingsprogramma voor de kinderen over wie we ons ontfermen. Kinderen met een onderwijsachterstand helpen we de drempel naar school te nemen, of te voorkomen dat zij voortijdig school verlaten. Tieners stimuleren we om een vak te leren en een vervolgopleiding te volgen. Onder andere in ons Learning Centre, een vakschool voor praktijk- en beroepsonderwijs. Dit biedt hen de kans verder te leren, een (vak)diploma te halen en zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij. Ook steunen we lokale scholen met geld, materialen en kennis.

Stevige basis

Meestal is het eerst nodig kinderen een stevige basis te bieden, om van daaruit verder te werken aan hun (educatieve) ontwikkeling. Hiervoor bieden wij de medische hulp, psychologische begeleiding en ondersteuning met gezonde voeding of huisvesting.

Rondom het kind

Ook de gezinssituatie waarin kinderen opgroeien, speelt een cruciale rol. Daarom steunt stichting Planet Hope sociale programma’s in de directe omgeving van het kind. Dit varieert van voorlichting voor ouders over hiv/aids, alcoholverslaving of vrouwenrechten tot het stimuleren van micro-ondernemerschap.

Uitwisseling van kennis en ervaring

Tot slot bevordert Planet Hope de uitwisseling van kennis en ervaring op deze gebieden tussen overheden, non-gouvernementele organisaties, bedrijven en kennisinstellingen in zowel Nederland als India. Dit doen we door het opzetten van (kennis)uitwisselings- en stageprogramma’s.