Connexion Learning Centre

Veel kansarme jongeren in India komen niet aan een baan, of hebben zwaar en onderbetaald werk. Hun afkomst als ‘dalit’ en een gebrek aan scholing zijn de belangrijkste oorzaken. Goed onderwijs is voor hen dé sleutel naar een betere toekomst. Om die reden hebben wij in Bangalore het Connexion Learning Centre voor beroepsonderwijs opgezet. Deze vakschool biedt kwetsbare jongeren de kans op een praktijkgerichte opleiding, met uitzicht op een baan. Hierbij worden wij ondersteund door het ROC Mondriaan in Den Haag.

Hotelmanagement

De eerste vakopleiding die het Learning Centre aanbiedt is Hotelmanagement. In Bangalore, een van de belangrijkste Indiase zakensteden, verrijzen steeds meer sterrenhotels. In samenwerking met ROC Mondriaan is in 2014 gestart met een viertal praktijkopleidingen voor de horeca, zodat leerlingen in deze branche aan de slag kunnen als kok, ober, receptionist of kamermeisje. De lokale leerkrachten krijgen in Nederland een training bij ROC Mondriaan en worden daarna in Bangalore begeleid. Het curriculum is op Nederlandse leest geschoeid, met veel aandacht voor learning-on-the-job en stages.

Tulip Café

Om de stage- en baankansen van (afgestudeerde) studenten hotelmanagement te vergroten, is in 2019 het Tulip Café gestart. De coffeeshop is gevestigd in de foodcourt op de campus van St. Joseph’s College in Bangalore. Hier krijgen studenten en personeel kwaliteitskoffie, vruchtensappen en -shakes, sandwiches, snacks en zoetigheden aangeboden. Het café-restaurant wordt gerund door afgestudeerden en studenten van de opleiding hotelmanagement, onder deskundige begeleiding. Voor de studenten biedt dit extra learning-on-the-job stageplekken om hun vaardigheden te oefenen. Voor afgestudeerden levert dit direct betaalde banen op. Op termijn willen we uitbreiden naar andere hogescholen en uiteindelijk een reguliere coffeeshop opzetten in de straten van Bangalore.

Ouderenzorg

In 2020 is de opleiding Ouderenzorg van start gegaan. Studenten leren het vak van ouderenverzorger in de praktijk. In de Indiase maatschappij ontstaat hier steeds meer behoefte aan omdat ouderen minder vanzelfsprekend bij hun kinderen inwonen, en thuis of in zorginstellingen verzorging en ondersteuning nodig hebben. Hier liggen voor onze studenten grote kansen op de arbeidsmarkt.

Huishouden, koken, schoonheidsspecialiste, kledingmaken

Waar de opleidingen Hotelmanagement en Ouderenzorg vooral gericht zijn op kansarme jongeren, biedt het Connexion Learning Centre ook spoedcursussen voor (jonge) vrouwen die in armoede leven. Deze korte opleidingsprogramma’s bieden hen de kans om in korte tijd hun vaardigheden te ontwikkelen om werk (en dus een gezinsinkomen) te verwerven in sectoren met een grote vraag naar geschoolde werknemers. De huishoud- en kookcursussen bieden vrouwen de kans om opgewaardeerd huishoudelijk werk te doen, of een baan te vinden in de horeca. Met de vakcursussen voor schoonheidsspecialiste en kleermakerij kunnen vrouwen thuis een baan vinden of een eigen bedrijfje opzetten. Bovendien produceren de afgestudeerde vrouwen kwaliteitsartikelen zoals gezichtsmaskers die te koop zijn in onze webshop.

Van studie naar werk

Werkgevers worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de opleidingen, zodat deze goed aansluiten bij de behoeften op de lokale arbeidsmarkt. Tijdens hun opleiding doen de leerlingen praktijkervaring op via vaardigheidstrainingen en stages. Na afronding van de opleiding helpen wij de leerlingen een baan te vinden, via een aan de school verbonden uitzendbureau. De jongeren zijn dan in staat een eigen inkomen te verdienen en kunnen zo de leefomstandigheden van henzelf en hun familie verbeteren.

Sociale onderneming

Jongeren van kinderhuizen en jongeren die door andere NGO’s worden begeleid, kunnen bij het Learning Centre tegen een geringe onkostenvergoeding een opleiding volgen. Maar ook jongeren uit de midden- en hogere klassen kunnen tegen betaling aan de cursussen en opleidingen deelnemen. Ons doel is het Learning Centre op termijn op eigen kracht als ‘sociale onderneming’ te laten functioneren en niet volledig afhankelijk te laten zijn van sponsor- of donatiegelden.

Onze partners

De opleiding Hotelmanagement is ontwikkeld samen met het ROC Mondriaan dat een adviserende rol voor het curriculum vervult, de Indiase docenten traint, de examens controleert en een internationaal certificaat afgeeft. De opleiding Ouderenzorg is ontwikkeld in samenwerking met Ashley Care Homes in Bangalore en de School voor Dienstverlening, Zorg en Welzijn van ROC Mondriaan. Aan het onderwijsprogramma dragen ASML foundation en Edukans financieel bij.