Visie en missie

Ieder kind beschikt over talenten, maar velen krijgen geen kans die te ontwikkelen. dé sleutel hiertoe is educatie.

Scholing niet vanzelfsprekend

Voor miljoenen kinderen is goede scholing, of zelfs maar naar school gaan, niet vanzelfsprekend. Zij leven in vrijwel uitzichtloze omstandigheden: gevangen in een spiraal van schrijnende armoede, achtergestelde sociale afkomst, medische verwaarlozing, verscheurde gezinssituaties en slopende kinderarbeid. Doordat zij moeten meehelpen in het huishouden, of zelfs op hun jonge leeftijd moeten zorgen voor inkomen voor het gezin, is naar school gaan voor hen niet of nauwelijks weggelegd.

Talenten benutten

Planet Hope zet zich in om de situatie van deze jongens en meisjes te verbeteren. Dit doen we door hen in staat te stellen hun talenten te benutten en zo een volwaardige plaats in de maatschappij te veroveren. Enerzijds door de sociaal-maatschappelijke oorzaken aan te pakken die maken dat kinderen niet naar school gaan of vroegtijdig school verlaten. Maar ook door de drempel naar scholing te verlagen en het aanbieden van concrete educatieve mogelijkheden. Met gerichte hulp en persoonlijke begeleiding neemt hun toekomstperspectief sterk toe. Met elkaar maken we een wereld van verschil!