Afgeronde projecten

Tussen 2010 en 2013 werkte Planet Hope Nederland samen met de Indiase hulporganisatie BIRDS Bangalore. Met steun van Nederlandse donateurs en fondsen hebben wij een wereld van verschil kunnen maken voor onder andere:

Saint Mary’s school

De Saint Mary’s basisschool in Bangalore biedt onderwijs aan kansarme kinderen, onder andere uit de nabijgelegen steengroeven. Zij krijgen hier hoogwaardig Engelstalig onderwijs, wat hun kansen op een betere toekomst vergroot.

Het verschil

Namens Planet Hope hebben Nederlandse leerkrachten als vrijwilliger een hoogwaardig onderwijsprogramma geïntroduceerd, als aanvulling op het Indiase curriculum. Zij hebben niet alleen zelf les gegeven, maar ook de Indiase docenten getraind om het vernieuwende onderwijsprogramma ook na hun vertrek te laten beklijven. Verder zijn bijbehorende schoolboeken en lesmateriaal gedoneerd door een Brabants jeugdfonds. Omdat het schoolgebouw sterk verouderd was, heeft Planet Hope in Nederland fondsen geworven voor een nieuw gebouw, dat in 2013 in gebruik is genomen.


Ashraya Deep kinderdagverblijf

Aan de rand van de steengroeven in Bangalore ligt het kinderdagverblijf Ashraya Deep. Het Jianderfonds heeft enkele jaren geleden het gebouw gerealiseerd en bekostigt de exploitatiekosten. Ruim 50 kinderen van 0 tot 6 jaar worden overdag opgevangen. De peuters en kleuters kunnen zo de gevaren van de steenmijnen verruilen voor een kindvriendelijke omgeving waarin spelenderwijs leren centraal staat. Zij worden ’s ochtends met een busje opgehaald en ’s middags weer naar huis gebracht. Een gezonde en voedzame lunch zorgt ervoor dat de kleintjes voldoende te eten hebben, wat thuis vaak ontbreekt.

Het verschil

Met steun van het Homico fonds heeft Planet Hope heeft ervoor gezorgd dat buiten een speelplaats is aangelegd waar de kinderen kunnen klimmen en schommelen. Verder is het complete schoolmeubilair vernieuwd en is educatief verantwoord speelgoed aangeschaft. Om de veiligheid van de kinderen te vergroten is een buitenmuur om het terrein gebouwd. Door inzet van Nederlandse vrijwilligers, onderwijzers van Nederlandse basisscholen, is een lesprogramma opgezet en zijn de Indiase kinderleidsters getraind.


Amalarakkini school voor blinde kinderen

De meeste scholen in India zijn niet ingericht op kinderen met een visuele handicap. De Amalarakkini School for the Blind, op het platteland van Tamil Nadu, brengt hierin verandering. Een kleine honderd blinde en slechtziende kinderen volgen hier aangepast maar volwaardig onderwijs. De kinderen krijgen niet alleen les, maar ook onderdak, voedsel en medische zorg. De school is toegerust om de kinderen optimaal te laten leren, van lesboeken in braille tot kleine klassen met veel persoonlijke aandacht. Het doel is om de leerlingen zoveel mogelijk te laten instromen op reguliere scholen en hen t e leren om later zelfstandig te kunnen leven.

Het verschil

Mede door een bijdrage van het Wit-Gele Kruis Rotterdam heeft Planet Hope Nederland in 2009 60 procent van de jaarlijkse kosten voor het levensonderhoud van alle kinderen gedekt. Ook zamelde vrijwilliger Corinne de Quartel in Nederland geld in. Hiermee heeft de school muziekinstrumenten aangeschaft, een muziekdocent aangetrokken en een muziekprogramma opgezet. Door muziek te maken, kunnen de visueel beperkte kinderen zich uiten en groeit hun zelfvertrouwen.