Sponsor een kind

In het meisjeshuis Happy Home wonen 20 tienermeiden in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Als kasteloze ‘dalits’ hebben zij de armoede en kinderarbeid in de barre steengroeven achter zich kunnen laten. Met hulp van stichting Planet Hope gaan de meiden nu naar school en werken zij hard aan hun toekomst en die van hun familie. Om hen daarbij een flinke steun in de rug te geven, zoeken we betrokken sponsorouders die een wereld van verschil willen maken.

Waarom sponsorouders?

De jaarlijkse begroting van het meisjeshuis bedraagt in totaal ongeveer 17.000 euro. Dat is 70 euro per kind per maand, minder dan 2,50 euro per dag. Ruim de helft daarvan (40 euro) is bestemd voor vaste lasten als huisvesting, gas, water en licht, personeelskosten en het activiteitenprogramma.

De andere kosten (30 euro) betreffen persoonlijke uitgaven voor de meisjes zoals eten en drinken, verzorging, medische kosten en studiekosten (schoolgeld, boeken, materialen, uniformen). Om minder afhankelijk te zijn van fondsen, die momenteel het grootste deel van het budget dekken, zoeken we betrokken sponsorouders die de persoonlijke kosten van een meisje (30 euro per maand, of een deel hiervan) voor hun rekening willen nemen.

Hoe werkt het ?

Wilt u een van de meisjes sponsoren? Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar teamplanethope@gmail.com o.v.v. ‘sponsorprogramma’. U ontvangt dan een voorstel voor een sponsorplan voor een van de meisjes. Hierin vindt u extra informatie, een inschrijfformulier en een beschrijving van het meisje met haar persoonlijke achtergrond en een foto. Ook kunt u aangeven voor welk bedrag u wilt sponsoren en hoe (via een maandelijkse of jaarlijkse automatische overschrijving).

Nadat u het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend heeft teruggezonden, ontvangt u een bevestiging. Via nieuwsbrieven houden wij u regelmatig op de hoogte. Ook kunt u zo nu en dan een persoonlijk kaartje van uw sponsorkind verwachten. Bovendien kunt u eens per maand met uw sponsorkind mailen (in Bangalore begeleid door een lokale medewerker). Jaarlijks organiseren we een bijeenkomst voor alle sponsorouders, waarin wij extra toelichting geven op het project.