Gemeenschapswerk

Met sociale projecten speelt Planet Hope in op de langetermijnbelangen van de gemeenschappen waar we ons voor inzetten. Met onze holistische aanpak voorzien wij in specifieke behoeften van een wijk en pakken de daar spelende problemen aan de basis aan. Momenteel maken we een wereld van verschil in en voor:

Chellekere, Bangalore

Vanaf het begin is Planet Hope actief in de Chellekere-gemeenschap in het noorden van Bangalore. Hier is het Happy Home voor tienermeisjes gevestigd, evenals ons kinderdagverblijf voor jonge kinderen in de gebieden eromheen. Ook onze vakschool Connexion bevindt zich in de buurt. De meeste inwoners van deze gemeenschap werken als laagbetaalde arbeiders en hebben moeite om rond te komen​. Naast de dagopvang voor kinderen uit arme gezinnen, biedt Planet Hope opleidingsactiviteiten en organiseren wij bewustwordings- en inkomensgenererende programma’s voor vrouwen.

Belahalli, Bangalore

Ver van de bewoonde wereld aan de rand van Bangalore, woonachtig in geïmproviseerde hutten van hout en zeildoek, zijn de 300 leden van de Belahalli-gemeenschap neergestreken. Deze migranten uit Noord-India leven van de verkoop op straat van handgemaakte trommels (tablawala). Via ons voedseldistributieprogramma ondersteunt Planet Hope deze arme gezinnen met rijst, olie, meel en andere levensmiddelen. Ook bieden wij de 200 kinderen alternatief onderwijs, kinderopvang en sport- en muziekactiviteiten.

Kerkhofbewoners, Bangalore

In Bangalore leeft al generaties lang een gemeenschap op begraafplaatsen. De mannen delven graven en begraven en cremeren van overledenen. Zeker in coronatijd gevaarlijk werk, met weinig inkomsten. De kerkhofbewoners zijn een van de meest achtergestelde gemeenschappen en worden door de samenleving als ondergeschikt beschouwd. De kinderen gaan niet naar school en hebben weinig hoop op een beter leven. De gemeenschapswerkers van Planet Hope zorgen voor educatieve kinderopvang voor de kinderen en richten zich met inkomensgenererende programma’s op het versterken van de positie van de vrouwen.

Kaariakal, Pondicherry

Het dorp Kaariakal ligt in het kustgebied van Pondicherry dat werd verwoest door de tsunami in 2004. Sindsdien proberen de inwoners langzaamaan hun bestaan weer op te bouwen. In 2020 is Planet Hope begonnen met het ondersteunen van het gebied. In eerste instantie door samen te werken met de Little Angels Junior basisschool, waar we ons beproefde curriculum hebben geïntroduceerd en leraren hebben getraind. Om de ontwikkeling van de hele gemeenschap te stimuleren, initiëren we ook zelfhulpgroepen en inkomensgenererende projecten voor vrouwen.

Darjeeling, West-Bengalen

Planet Hope werkt sinds 2021 samen met onze partner-NGO Hayden Hall in Darjeeling (Noord-India). Hier laten we lokale gemeenschappen kennismaken met onze beroepsopleidingen en onderwijsprogramma’s. Zowel kinderen als vrouwen leren op deze manier vaardigheden om zich te ontwikkelen tot zelfredzame individuen in de samenleving.