Meisjeshuis Happy Home

Meisjes uit de lage sociale klassen vormen in de Indiase samenleving een zeer kwetsbare groep. Verwaarlozing en uitbuiting liggen altijd op de loer. Het meisjeshuis Happy Home in Bangalore biedt tienermeisjes in alle opzichten een thuis. Aan de rand van deze Zuid-Indiase miljoenenstad wonen hier 25 tienermeiden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, begeleid door twee inwonende zusters als ‘huisouders’ en een maatschappelijk werkster. In nauw overleg met de ouder(s) bieden wij de meisjes een kans op een betere toekomst.

Voor het eerst écht kind zijn

Sinds 2011 vangt het meisjeshuis Happy Home kwetsbare meisjes uit de steengroeven of sloppenwijken liefdevol op in een veilige omgeving. Voor het eerst in hun leven kunnen zij écht kind zijn. Naast onderdak en gezond eten, krijgen zij goed onderwijs en psychologische begeleiding. Ook doen ze veel aandacht aan sport en creatieve activiteiten zoals zang, dans, toneel, tekenen en yoga.

De ‘huisouders’ voeden de meiden op, helpen hen met problemen en ondersteunen met hun huiswerk. Voor en na school helpen de kinderen met opruimen, schoonmaken, (af)wassen en het voorbereiden van de maaltijden. Ook krijgen zij voorlichting over hygiëne en gezondheid. Zo doen zij ervaring op om later zelfstandig een huishouden te voeren.

Allemaal naar school

Om hun kansen op een betere toekomst te vergroten, is een belangrijke rol weggelegd voor educatie. Alle meiden gaan naar goede middelbare scholen. Schoolgeld, schooluniformen en lesmateriaal worden bijna volledig gefinancierd, aangevuld met een kleine bijdrage van de ouders in de studiekosten. Om hun scholingsachterstand weg te werken, krijgen de meisjes intensieve huiswerkbegeleiding en aanvullende Engelse en computerles. Ook krijgen zij begeleiding bij hun keuze voor een vervolgstudie en baanoriëntatie.

De afgelopen jaren hebben de meisjes een flinke leerontwikkeling doorgemaakt en zijn de schoolprestaties  enorm verbeterd. Een groot aantal van hen is met een vervolgopleiding gestart, als eerste generatie van hun familie! Studies variëren van commerciële economie tot stewardess.

Als de meiden na hun achttiende jaar het meisjeshuis verlaten, beschikken zij over een goede basis. Dat is echter niet genoeg om zich als kasteloze in de maatschappij te kunnen redden. Om hun talenten te ontplooien, goed voorbereid de arbeidsmarkt op te kunnen en zelf in hun eigen levensbehoeften te kunnen voorzien, is aanvullende scholing nodig. Met dit doel heeft Planet Hope het Learning Centre opgezet.

Weerbaarheid vergroten

Om de meisjes zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid is een empowerment-programma ontwikkeld. Zij kampen vaak met emotionele problemen, ontstaan in hun vroege traumatische jeugd. Door individuele begeleiding en groepsactiviteiten werken we aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de meisjes. Grote stappen zijn al gemaakt, maar voortdurende aandacht blijft nodig om de meisjes te leren sterk in hun schoenen te staan.

Betrokken ouders

Een belangrijk element is de band van de meisjes met hun biologische ouders. Zij worden dan ook nauw bij de opvoeding en de schoolcarrière van hun kinderen betrokken. De ouders komen hun dochters om de week op zondag bezoeken. Om ‘gewoon’ tijd met hen door te brengen, maar ook om te praten over de ontwikkeling van hun kind en over de toekomst van hun dochters als het gaat over studie en werk. Geregeld wordt aan de ouders ook voorlichting gegeven over onderwerpen als opvoeding, gezondheid en hygiëne.

Sponsor een meisje

Het meisjeshuis wordt gesponsord door fondsen en particuliere donaties. Om de kosten structureel te dekken, heeft Planet Hope een sponsorprogramma ontwikkeld. Wilt u het verschil maken voor een van de meisjes, kijk dan hier hoe u sponsorouder kunt worden.

Kidsmagazine Creation of our Heart Beats

Om de meisjes letterlijk en figuurlijk een stem te geven, is een eigen kidsmagazine ontwikkeld: Creation of our Heart Beats. De kinderen zelf bedachten de titel, houden interviews, schrijven artikelen en maken foto’s en tekeningen. Zo leren de kinderen zich op een creatieve manier uiten, en krijgen lezers een goed beeld van het dagelijkse leven.

Bekijk hier alle edities van het kidsmagazine Creation of our Heart Beats.