Presentatie Planet Hope bij Mondriaan symposium

Tijdens het Mondriaan symposium organiseerde Planet Hope vandaag, samen met betrokken Mondriaan-medewerkers, een workshop over de samenwerking in de EurIndian Academy in Bangalore, India.

Zo’n 50 geïnteresseerde medewerkers van ROC Mondriaan luisterden naar hun collega Jan Brouwer en Karen Duys van Planet Hope over de bereikte resultaten in de afgelopen 3 jaar: meer dan 120 afgestudeerde ‘kansarme’ studenten, die vrijwel allemaal na 1 jaar studie hotelmanagement een baan vinden. Aansluitend gaven 4 Indiase studentes, die momenteel 3 maanden studeren bij ROC Mondriaan, een presentatie over hun internationale ervaringen.

Eregast was Manohar Gangesh van de Indiase ambassade in Nederland. Het slotwoord was aan Pierre Heijnen, bestuursvoorzitter van ROC Mondriaan, die het belang van internationalisering  in het mbo benadrukte.