Planet Hope en ECHO: samen voor kinderrechten

Sinds 1 april werkt Planet Hope in India samen met ECHO, Centre for Juvenile Justice. Deze organisatie komt op voor de rechten van straatkinderen en kindarbeiders in Zuid-India. Met 14 jaar ervaring versterkt ECHO zowel het meisjeshuis Navodaya als het Learning Centre in Bangalore.

ECHO staat voor Empowerment of Children and Human Rights Organisation. En dat is ook precies wat deze non-gouvernementele organisatie doet. Sinds 2000 komt ECHO met succes op voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen in de Indiase samenleving, zoals straatkinderen en kindarbeiders. Dit onder bezielende leiding van pionier Anthony Sebastion, die tevens kinderrechter is.

ECHO probeert kinderen altijd eerst terug te laten keren naar hun familie. Als dat niet mogelijk is, worden de kinderen opgevangen in een van de kinderhuizen in Bangalore en Mysore in de deelstaat Karnataka. Daar doorlopen zij een intensief programma, gericht op terugkeer naar de maatschappij. Waar nodig krijgen zij niet alleen sociale maar ook juridische hulp.

Sociale kindergevangenis
Uniek is het Rehabilitation Centre: een kinderhuis voor jeugdige delinquenten. Als NGO werkt ECHO nauw samen met de Indiase staat, die aan een niet-overheidsinstelling de verantwoordelijkheid voor jonge gevangenen heeft overgedragen. Deze aanpak werpt zijn vruchten af: de jongeren leven niet in een harde gevangenisomgeving, maar volgen onderwijs en werken onder deskundige begeleiding van sociaal werkers aan hun toekomst.

Van straatkind tot politie-assistent
Al even bijzonder is het Traffic Police Assistant programma. Voormalige straatkinderen lopen stage als assistent-verkeersagent. Nota bene bij de politie, kort daarvoor nog hun grootste vijand. Overal in Bangalore staan de jeugdige politie-assistenten op drukke verkeerpleinen het verkeer te regelen. Niet alleen doen zij zo ‘normale’ werkervaring op, maar het komt ook hun zelfvertrouwen en eigenwaarde ten goede.

De ruime kennis en ervaring brengt ECHO nu mee naar de projecten van Planet Hope. ECHO is als onze lokale Indiase partner verantwoordelijk voor zowel het meisjeshuis Navodaya als het Learning Centre in Bangalore. In de toekomst zullen daar ongetwijfeld meer projecten bijkomen.

Deel: